Ons beleid met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu moet er toe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten in ons bedrijf en op onze werven voorkomen worden.
Om dit te bereiken passen wij het VCA* veiligheidssysteem  toe waarvoor wij de nodige middelen en tijd vrijmaken.
Een van onze prioritaire doelstellingen in ons bedrijfsbeleid is de bescherming van onze medewerkers en personen die betrokken zijn met onze bedrijfswerkzaamheden.

Wij streven naar continue verbetering en optimale arbeidsomstandigheden waar zorg wordt gedragen voor het welzijn van allen die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken zijn.
Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van onze projecten houden wij steeds rekening met het voorkomen van persoonlijke letsels, materiële schade, gevaarlijke situaties en milieuschade.

.